IZNAJMLJENE LINIJE

IPMONT nudi sigurnu i brzu Ethernet vezu od tačke do tačke ili više tačaka u okviru svoje optičke mreže u Podgorici. Mreža i fleksibilnost nam omogućavajuda podržimo sve brzine pristupa od 1 Mbps do 10 G. Usluga obezbjeđuje nekoliko važnih prenosti za one kojima je potreban pouzdan prenos podataka između više filijala jedne kompanije.

Kao rezultat dugogodišnje saradnje sa renomiranim inostranim operatorima zavrijedili smo poziciju njihovog lokalnog partnera, te u saradnji sa njima smo u mogućnosti da Vam ponudimo povezivanje sa međunarodnim tranzitnim tačkama za prenos podataka po izuzetno konkurentnim cijenama. Na raspolaganju su nam 6 međunarodnih i 8 čvorišta u regiji.
Korisniku se obezbijeđuje pristup javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži putem LAN priključka. Brzina prenosa podataka između dvije termnalne tačke za Uslugu iznajmljenih linija se definiše Zahtjevom od stane korisnika. Dio opreme kojom IPMONT pruža Uslugu ostaje u vlasništvu IPMONT-a, locira se na strani korisnika.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux