Zakoračite u svijet pouzdanih komunikacija

IP telefonija | Optička mreža | Digitalni servisi

IP telefonija

IP telefonija postaje sve popularnija iz dana u dan, zbog činjenice da: omogućava pojednostavljenu i centralizovanu administraciju, fleksibilna je i mobilna te se lako se unapređuje i dovodi do ušteda u kabliranju. Pitanje za preduzeća danas nije da li oni treba da koriste IP tehnologiju za njihove buduće telekomunikacione sisteme, već kako da identifikuju najbolji pristup i partnera za dizajn i integraciju VoIP rješenja u cjelini, mrežu pokrivanja, dodatne telefonske usluge i povezivanje aplikacija.

Optičke mreže

Optičke mreže su telekomunikacione mreže velikog kapaciteta zasnovane na optičkim tehnologijama i komponentama koje omogućavaju rutiranje, pripremanja, i obnavljanje signala na nivou talasnih dužina kao i servisa zasnovanih na njima. Optičke mreže, bazirane na pojavljivanju optičkog sloja u transportnim mrežama, obezbeđuju veće kapacitete i smanjuju troškove novim aplikacijama kao što su Internet, video i multimedijalna interakcija, i savremeni digitalni servisi.

光線

Digitalni servisi

Savremeni poslovni procesi se sve više oslanjaju se digitalne servise i sve više postaju zavisni od njihovog kapaciteta i pouzdanosti. Ako vaše preduzeće koristi aplikacije zasnovane na tehnologiji informatičkog oblaka ili se povezuje sa više kancelarija, potrebna vam je usluga simetričnog interneta ili iznajmljenih digitalnih vodova. Navedene usluge realizujemo kroz vlastitu optičku mrežu i u saradnji sa renomiranim domaćim i stranim telekomunikacionim operatorima.

Ove godine se navršava prvo desetljeće našeg posvećenog rada okrenutog ka korisnicima i poslovnim partnerima

U novi desetogodišnji period ulazimo sa novim idejama i istom posvećenošću.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux